Beste IJVL’er en ouders / verzorgers van jeugdleden,

De IJVL is een vereniging die alleen kan functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers.
We vragen dan ook van iedereen die zich aanmeldt voor een training* een actieve bijdrage hieraan (*voor jeugdleden ouders/verzorgers).

Momenteel hebben we vooral dringend behoefte aan juryleden bij wedstrijden, bestuursleden (met name de secretaris en de penningmeester) en leden voor de Wedstrijdcommissie en de Kledingcommissie.

Kruis hieronder tenminste één type activiteit aan waarvoor je je in het komende seizoen wilt inzetten. In het tekstblok onder de lijst kun je specificeren welke activiteit je binnen dat activiteitentype wilt gaan doen. Een uitgebreid overzicht van de vrijwilligersactiviteiten binnen de IJVL kun je hier vinden.

 • lid van het bestuur
 • lid van een Commissie klik hier voor een overzicht van de commissies
 • schaatstraining geven
 • zomertraining geven: ‘droogtraining’, fietsen of skeeleren
 • jureren of assisteren bij wedstrijden
 • begeleiding bij jeugdkampen
 • werkzaamheden bij (jeugd)feesten en evenementen
 • incidentele klussen, bijv. schoonmaak en klussen in de IJshal in september
 • interne communicatie: website, facebook, nieuwsbrief
       (teksten, redactie, opmaak)
 • contactpersoon: IJVL-telefoon en -mailbox
 • externe communicatie, m.n. richting lokale en regionale bladen
 • acquisitie: werven van sponsors en adverteerders


Toelichting:

 

Ik heb geen van de vrijwilligerstaken aangekruist omdat:

 • ik enkel donateur ben van de IJVL en volg geen trainingen
 • ik dispensatie vraag voor het verrichten van een vrijwilligerstaak. Ik zal daarover contact opnemen met het bestuur

Na een korte bestuursperiode is Janwim Wattel weer afgetreden als als penningmeester van de IJVL. Wij zijn dan ook dringend zoek naar een opvolger voor hem. Op het moment heeft de IJVL geen penningmeester en nemen de andere bestuursleden de meest dringende zaken waar.

wie is online?

We hebben 545 gasten en geen leden online

Auteursrecht © IJssport Vereniging Leiden (IJVL)

Disclaimer