De IJVL wil een vereniging zijn, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Een veilig sportklimaat binnen de club begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Sportiviteit en respect verdienen dan ook een stevige plaats in de structuur van de vereniging.
De vereniging beschikt al enige jaren over een vertrouwenspersoon. Als volgende stap heeft de IJVL, in samenspraak met de andere schaatsverenigingen van Cluster Zuid, gedragsregels opgesteld die duidelijk maken waar we voor staan.
In de praktijk worden deze regels al lange tijd nageleefd, maar op 23 november 2017 zijn ze door de Algemene ledenvergadering ook formeel vastgesteld. De ALV heeft ook besloten om voortaan van alle trainers en de begeleiders van jeugdkampen een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) te verlangen. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk ingevoerd.
Hiermee volgt de IJVL de door het NOC*NSF gevoerde beleid, dat door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNSB, wordt onderschreven.
Lees hier de volledige versie van de gedragsregels.
De tweede pijler van de sociale veiligheid van de IJVL bestaat al geruime tijd: elk lid kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

wie is online?

We hebben 606 gasten en geen leden online

Auteursrecht © IJssport Vereniging Leiden (IJVL)

Disclaimer