Disclaimer

IJssport Vereniging Leiden (verder genoemd IJVL) besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. IJVL garandeert ook niet dat deze website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten. IJVL is niet aansprakelijk voor en staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

IJVL behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.
Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van IJVL zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site van IJVL stemt de bezoeker ermee in IJVL te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Auteursrecht

De volledig website inclusief intellectuele eigendomsrechten is het exclusieve eigendom van IJVL of haar opdrachtgevers.IJVL geeft de bezoeker van deze site toestemming om voor eigen rekening en risico de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, of commerciële exploitatie.

Links

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. IJVL kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan IJVL verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van IJVL. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

wie is online?

We hebben 292 gasten en geen leden online

Auteursrecht © IJssport Vereniging Leiden (IJVL)

Disclaimer